Sabtu, 31 Oktober 2009

SYARAT-SYARAT SAH SOLAT BERJEMAAH

1 - Makmum hendaklah berniat mengikut imam. Adapun imam tidak menjadi syarat berniat menjadi imam, hanya sunat agar ia mendapat ganjaran berjemaah. Sabda Rasulullah s.a.w.: Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2 - Makmum hendaklah mengikut imamnya dalam segala pekerjaannya. Maksudnya makmum hendaklah membaca takbiratul ihram sesudah imam bertakbir, begitu juga permulaan segala perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada yang dilakukan oleh imamnya.

Sabda Rasulullah s.a.w.: Sesungguhnya imam itu dijadikan imam supaya diikuti perbuatannya, apabila ia telah bertakbir hendaklah kamu bertakbir dan apabila ia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk pula. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3 - Mengetahui gerak-geri perbuatan imam, umpamanya daripada berdiri kepada rukuk, iktidal dan seterusnya sujud, sama ada diketahuinya dengan cara melihat imam sendiri atau melihat saf makmum di belakang imam dan seterusnya.

4 - Kedua-duanya (imam dan makmum) berada di dalam satu tempat, umpamanya berada di dalam satu rumah. Sesetengah ulama berpendapat bahawa sembahyang di dalam satu tempat ini tidak menjadi syarat, hanya sunat kerana yang perlu diketahui adalah pergerakan perpindahan imam daripada rukun ke rukun atau dari rukun ke sunat dan sebaliknya, agar makmum dapat mengikuti pergerakan imamnya.

5 - Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih hadapan daripada imamnya. Apabila orang yang sembahyang berdiri, diukur tumitnya dan bagi orang yang sembahyang duduk, diukur daripada punggungnya.

6 - Hendaklah sama aturan sembahyang makmum dengan sembahyang imam. Bermaksud tidak sah sembahyang fardu jika yang mengikutnya melakukan sembahyang jenazah atau sembahyang gerhana kerana cara (aturan) kedua-dua sembahyang itu tidak sama.

7 - Lelaki tidak sah berimamkan perempuan. Ini bererti lelaki tidak boleh menjadi makmum sedang imamnya perempuan. Kaum perempuan hanya boleh menjadi imam bagi perempuan. Sabda Rasulullah s.a.w.: Perempuan janganlah dijadikan imam, sedangkan makmumnya lelaki. (Riwayat Ibnu Majah)

8 - Keadaan imam tidak ummi (buta huruf) sedangkan makmumnya qari (boleh membaca). Hendaknya imam itu seorang yang baik bacaannya.

9 - Janganlah makmum berimam kepada orang yang diketahui bahawa sembahyangnya tidak sah (batal). Contohnya, mengikut imam yang diketahui oleh makmum bahawa ia bukan orang Islam atau ia berhadas atau bernajis pada badan dan pakaian atau tempatnya.

Untuk memahami secara terperinci,sila rujuk kitab 'shifatu Shalati An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi wa Sallama min At-takbiiri ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa', Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

Tiada ulasan:

Related Posts with Thumbnails

Demi Masa